Trax 1 43 - Holden FC Special sedan Verte 1958 TR13L